Föreningen Ridled Roslagen beviljades i april 2013 medel från Leader Uross för att:

  • kartlägga gamla kyrkstigar som kan användas som ridled
  • fastställa ridvägarna inklusive kyrkstigarna på karta
  • utveckla och professionalisera bokning av Bädd och Box
  • samt ordna en invigning av leden under festliga former helgen den 20/21 september 2014

I projektgruppen ingår, förutom Ridled Roslagens styrelse:

  • Bengt Janse, Stall Andviken
  • Jan Furuvald, Grim Islandshästar
  • Sofia Händel, Hästriket Roslagen
  • Gisela Norén, Visit Roslagen.

Så här skrev Uross i sitt beslut:

Projektet uppfyller målen i Leader Uross utvecklingsstrategi, fokusområde 1: Sysselsättning och lokalt näringsliv/företagande, fokus hästnäring/besöksnäring genom att skapa och marknadsföra ökade möjligheter att turrida i Roslagen.

Fler områden/stigar där man får rida samt fler möjligheter till övernattning genom bädd&box kommer att utöka utbudet för intresserade besökare men även invånare i området och kan komma att bidra till fler turister och fler gästnätter i området, något som gynnar lokala näringsidkare.

Projektet avslutades i  mitten av september 2014. Ladda ned slutrapporten här:

Ridled Roslagen på Kyrkstigar – slutrapport (pdf)