Om föreningen

Ridled Roslagen är en ideell förening som organiserar ridleden och samordnar övernattningsställena (se karta).

Ridled Roslagen kommer att bidra till regionens landsbygdsutveckling och ge nya affärsmöjligheter för aktörer i området.

Föreningen bildades 2006 och fick 2009 bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra en förstudie av möjligheterna att skapa en ridled i Roslagen. I april 2013 fick föreningen medel från Leader Uross för att kartlägga ridled på kyrkostigar.

Om ridleden

Genom de övernattningsställen som föreningen organiserar ska ryttare och häst kunna rida lagom långa dagssträckor i vacker natur. Föreningen och de som har övernattningsställena hjälper till och förklarar hur man kan ta sig fram. I dagsläget finns ingen markerad ridled, men vissa sträckor kommer inom kort att finnas utmärkta på en karta.

Förutom att rida på egen hand kommer förhoppningsvis färdiga paketerbjudanden med hyra av hästar, övernattningar och måltider att kunna erbjudas i framtiden.

Ridningen kan kombineras med kulturella aktiviteter och naturupp­levelser som till exempel ett brännvins­bränneri, gamla bruksmiljöer, skär­gårds­aktivite­ter, fågelskådning med mera.