Så här skriver Naturvårdsverket:

Du får rida fritt i naturen, eftersom ridning ingår i allemansrätten. Men med tanke på risken för markskador är det viktigt att noga välja väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas.

Trycket på allemansrätten är stort när det gäller ridning. Ridsporten ökar snabbt. Fler och fler företag ordnar ridning. Då finns risk att konflikter och markskador uppstår.

Det finns en hel del du som ryttare kan göra för att minska risken för markskador och konflikter. I första hand måste du undvika plantering (gräsmattor, plantskolor, parkplanteringar och liknande) och åkermark. I dessa områden är det förbjudet att rida.

Dessutom bör du:

  • undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning. Rid inte heller i markerade eller uppåkta skidspår
  • undvika att rida över ömtålig mark som exempelvis ängar och hagar, lavmarker och kärrmarker
  • vara extra uppmärksam under vår och höst när det är blött och mjukt i markerna
  • tänka på att hästens hovar kan skada granarnas rötter. Då kan det bli rotröta i trädet, så att virket förstörs

Du får heller inte rida över tomter, eftersom de som bor i naturnära hus ska kunna känna sig ostörda. Hur stort område som ska räknas som tomt beror på omständigheterna. Det är risken att störa som bestämmer hur nära huset du kan rida.

Paus under långritten